Stichting YEDW Foundation

Op 12 april 2016 overleed Yvonne Essens- de Waij aan de gevolgen van kanker. Tijdens haar ziekte bleek dat de vorm van kanker, waaraan zij leed, een bepaalde mutatie kende. De zogenaamde eGFR mutatie. Na haar overlijden besloten haar echtgenote, kinderen en vriendinnen een stichting op te richten ter nagedachtenis aan haar maar ook om kanker, meer specifiek deze mutatie van kanker, meer aandacht te geven. Met de oprichting van de stichting, die haar naam draagt (YEDW foundation RSIN 818611480, willen zij hun bijdrage leveren aan een wereld zonder kanker.

De Foundation zet zich in voor de financiering van onderzoek naar longkanker dan wel andere soorten kanker met een estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR-) mutatie. Het onderzoek dat de Foundation financiert dient gericht te zijn op aanknopingspunten voor de ontwikkeling van estimated Glomerular Filtration Rate-remmers, om nieuwe remmers hiervan te identificeren, te ontwikkelen en te testen dan wel de verbetering van reeds bestaande remmers. Voorts heeft de Foundation ten doel al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Wilt u ook een bijdrage leveren? Dan kan dat vanzelfsprekend en wel op de volgende manieren:

  • Doneer een bedrag aan de Foundation (NL97ABNA0455932182 ten name van stichting YEDW Foundation te Arnhem);
  • Word “vriend van Yvonne”. Voor EUR 47 per jaar steun je de Foundation voor een periode van 5 jaar;
  • Word “ambassadeur” van de Foundation. Voor een eenmalige donatie van EUR 250 word je ambassadeur van de Foundation en kom je op de website te staan.

De YEDW foundation organiseert jaarlijks activiteiten om de Foundation onder de aandacht te brengen en geld in te zamelen. Het vermogen van de foundation bedraagt thans EUR 1.921 (stand per 8 maart 2020)

In 2019 heeft de Foundation haar eerste donatie gedaan aan een project/onderzoek dat in overeenstemming is met de doelstelling van de foundation.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Mr Mireille de Waij – voorzitter
  • Drs Ginette Beets – secretaris
  • Mr Marry Buijsrogge – penningmeester
  • Tamara Brink-Tjintjelaar – bestuurslid
  • Juliette de Waij – bestuurslid
  • Marinthe Beets – bestuurslid

Het bestuur zet zich onbezoldigd in voor de foundation. Alle kosten die in het kader van het doel van de Foundation worden gemaakt worden betaald en gedragen door MDW Notareas & Estateplanning. Dat wil zeggen dat alle donaties aan de Foundation voor 100% aan het goede doel worden besteed.

U kunt ons bereiken via email: of telefonisch op 026 3201007. Het postadres is Kroonpark 2, 6831GV Arnhem.